Piscines de Poliester

A DODAS ens ajustem a tota mena de pressupostos, i us assessorem dels materials i del tipus d’instal.lació que s’ajusti millor a les vostres necessitats.

On nosaltres fem el marcatge d’excavació, subministrem el casc de la piscina prefabricada de poliester amb els components de la filtració, realitzem la descàrrega del casc a casa del client, supervisem la ubicació i el nivell del casc.

A partir d’aquest moment el client s’encarregarà de l’obra i la fontaneria. Aquest sistema abarateix molt el cost de la piscina per l’alt grau d’implicació per part del client.